Velkommen til at se mine malerier
......kunst der løfter!
Mængderabat; jeg sælger hele min samling af malerier til en meget fordelagtig pris! (ca 150 stk). 
Anette Raarup

anetteraarup@gmail.com 

 
www.anetteraarup.dk  Anette Raarup, Buen 13, 5853 Ørbæk 

I dybe maleprocesser skaber jeg evig fornyelse i mine malerier ved at løfte "alt" liv; fyldt med  bevægelighed, ekspansion og lethed, og jeg inspireres af livet som udtrykkes på en følsom og original måde som natur, som så igen er et budskab om at forstå energier i større sammenhæng. Alt dette kan inspirere andre til at lære at lytte til deres inderste og forstå sig selv, så de udfolder sig indefra, for at leve ud fra en sand væren, i lyset af nye skabende tanker, fri af gamle normer.

Et maleri starter med en given inspiration til ekspansiv handling, og slutresultatet er ligesom livets utallige muligheder: at man føler lyst og inspiration til at turde springe ud i noget, uden at man ved, hvor man bliver løftet hen i sit indre og i livet - men man glædes over den ny forandring.

Ofte oplever jeg, at der bliver arbejdet igennem mig, idet jeg som medium er kanal for Universelle energier, som bliver manifesteret via billedkunst til gavn og fornyelse til menneskene.
 
I de fleste inkarnationer her på Jorden, har jeg arbejdet kunstnerisk med at skabe kunst derløfter.

Alt dèt tilsammen er dèt, som giver mig lysten til at male, tilligemed at jeg er et meget spirituelt bevidst menneske, som glædes over, at alt dette kan udtrykkes via kunsten. Jeg har selv haft mange og store forandringer og udfordringer i livet, som følge af et dybt indre erkendelsesarbejde bl.a., for at nå ind til min sande væren.

Anette Raarup
Buen 13
5853  Ørbæk      telf 30614736

Østfyn... 10 min. kørsel fra Storebæltsbroen.